Lua Kodlama Ders 2

Lua Kodlama Ders 2

Lua Kodlamak İçin Notepad++ programı kullanın.


İlk Önce Paneli Tüm Ekran Boyutlarına Göre Ortalayalım
 

sGenislik,sUzunluk = guiGetScreenSize()
Genislik,Uzunluk = 460,330 --> Genislik, Uzunluk
X = (sGenislik/2) - (Genislik/2)
Y = (sUzunluk/2) - (Uzunluk/2)

Ardından Bir Panel Oluşturalım
 panel = guiCreateWindow(X, Y, Genislik, Uzunluk, "Panel Adı", false) --> Panel oluşumu.
guiSetProperty(panel, "CaptionColour", "FF12FE00") --> Panel renkleştirme, şuan yeşil renk kodu var.
guiWindowSetSizable(panel, false) --> Paneli oyun içinden büyültme ve küçültmeyi kapatma.
guiWindowSetMovable(panel,false) --> Paneli oyun içinden taşımayı kapatma.
guiSetVisible(panel, false) --> Startlıyınca panelin açılmamasını sağlar.
guiSetAlpha (panel, 1) --> Panelin şeffaflığını ayarlar "1" olursa %100 anlamına gelir. "0.5" olursada %50 anlamına gelir. 

Panele Buton Ekleme
 buton = guiCreateButton(356, 275, 84, 35, "Kapat", false, panel) --> Buton oluşumu.
guiSetProperty(buton, "NormalTextColour", "FFFE0000") --> Buton renkleştirme, şuan kırmızı renk kodu var.
guiSetProperty(buton, "HoverTextColour", "FFFE0000") --> Butonun üstüne gelinceki renkleştirme, şuan kırmızı renk kodu var.
guiSetFont(buton, "default-bold-small") --> Butona font ekler. 


Kapat Butona Tıklıyınca Panelin Kapatmasını Sağlaması
 function kapat()
if source == buton then --> Butonu aktifleştirme.
guiSetVisible (panel,false) --> Paneli aktifleştirme.
showCursor(false)
end
end
addEventHandler("onClientGUIClick",root,kapat)Panelin Açma Kapama Tuşunu Ayarlama


 function ackapa()
if (guiGetVisible (panel) == true) then --> Paneli aktifleştirme.
guiSetVisible(panel, false) --> Paneli aktifleştirme.
showCursor(false)
elseif (guiGetVisible (panel) == false) then --> Paneli aktifleştirme.
guiSetVisible(panel, true) --> Paneli aktifleştirme.
showCursor(true)
end
end
bindKey ("F2", "down", ackapa) --> Panelin açma kapama tuşu. 


Kodların Tamamı


sGenislik,sUzunluk = guiGetScreenSize()
Genislik,Uzunluk = 460,330
X = (sGenislik/2) - (Genislik/2)
Y = (sUzunluk/2) - (Uzunluk/2)

panel = guiCreateWindow(X, Y, Genislik, Uzunluk, "Panel Adı", false)
guiSetProperty(panel, "CaptionColour", "FF12FE00")
guiWindowSetSizable(panel, false)
guiWindowSetMovable(panel,false)
guiSetVisible(panel, false)
guiSetAlpha (panel, 1)

buton = guiCreateButton(356, 275, 84, 35, "Kapat", false, panel)
guiSetProperty(buton, "NormalTextColour", "FFFE0000")
guiSetProperty(buton, "HoverTextColour", "FFFE0000")
guiSetFont(buton, "default-bold-small")

function kapat()
if source == buton then
guiSetVisible (panel,false)
showCursor(false)
end
end
addEventHandler("onClientGUIClick",root,kapat)

function ackapa()
if (guiGetVisible (panel) == true) then
guiSetVisible(panel, false)
showCursor(false)
elseif (guiGetVisible (panel) == false) then
guiSetVisible(panel, true)
showCursor(true)
end
end
bindKey ("F2", "down", ackapa)


alıntıdır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar

-